Værdier

Værdierne i Arctic Group fortæller, hvem vi er som virksomhed, og dermed hvad medarbejdernes adfærd udspringer af. I Arctic Group arbejder vi alle aktivt efter samme værdisæt, uagtet om vi samarbejder med kunder, leverandører eller kolleger. 
Vores værdier er følgende: 


ANSVARLIGHED 
Vi bidrager alle til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har tillid til hinanden og uddelegerer opgaver og ansvar. Vi tager initiativ, ansvar og ejerskab på vores opgaver.


RESPEKT (WE CARE)
Vi tager hensyn til, viser interesse for og respekterer hinanden som kollegaer, og vi omgås hinanden i en uformel atmosfære.
Vi har og udviser respekt for det kulturmønster, og den egenart som findes på de markeder, hvor vi udøver aktivitet.


TROVÆRDIG SAMARBEJDSPARTNER
Vi er overfor hinanden såvel som kunder og leverandører en troværdig samarbejdspartner, der leverer kvalitet og merværdi til tiden. Vi vil være et sikkert og pålideligt valg.


UDVIKLINGSORIENTERET
Vi har visioner for fremtiden, og er til stadighed orienteret mod udvikling af attraktive kundeløsninger og forbedringer internt. Vi møder nye idéer med åbenhed og centrerer vores handlinger om kunderne.


ENGAGEMENT
Vi arbejder engageret for at skabe resultater og til stadighed at give vores kunder merværdi. Vi ved, at det kræver samarbejde og kvalitet fra alle led.

Vidste du, at...

  •  

    Arctic Groups salgskonsulenter årligt tilbagelægger mere end 400.000 km for at komme på besøg hos vores kunder i Grønland, på Færøerne og på Island.

  •  

    Arctic Group beskæftiger mere end 150 medarbejdere, fordelt på 3 lande.

  •  

    Arctic Group er registreret som både dansk og grønlandsk virksomhed. Derfor betaler vi selskabsskat i begge lande.

GSAT_Logo_hvid

Arctic Group

Arctic Import

Arctic Group A/S - Langerak 17 - Postboks 8220 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. +45 96 32 19 00 - Fax +45 96 32 19 10

© 2010 Arctic Group A/S