Praktiske oplysninger

FORSIKRINGER
Det er ofte muligt at flytte sin forsikring med til Grønland, men tjek hellere hos dit forsikringsselskab.

GRØNLANDS HJEMMESTYRE
Grønland fik Hjemmestyre 1. Maj 1979. Hjemmestyreloven er en aftale mellem den danske stat og Grønlands Hjemmestyre, som giver Grønland selvstyre inden for alle områder på nær udenrigspolitikken, retsvæsenet og politiet. I alle andre henseender er Grønlands Hjemmestyre suverænt. Det betyder, at du ikke kan forvente, at de regler, du kender fra Danmark også vil være gældende i Grønland, selvom Hjemmestyret af praktiske og hensigtsmæssige årsager på mange områder har valgt helt eller delvist at kopiere et dansk regelsæt.

BØRNECHECK 
Der er ikke børnechecks som i Danmark.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE
Der er børnehaver og vuggestuer i Nuuk, men der er desværre ofte lang ventetid. Du kan skrive dine børn op til en institutionsplads op til seks måneder inden afrejse til Grønland ved at henvende dig til Nuuk Kommune. Som alternativ findes der privat dagpleje.

KAN JEG STEMME?
Du har ret til at stemme både ved landstingsvalg og kommunalvalg, når du har haft folkeregisteradresse i Grønland i seks måneder. Bemærk, at du, ved at bo i Grønland, mister retten til at stemme i Danmark, både ved folketings- og kommunalvalg samt ved EU-afstemninger.

HVAD HVIS JEG BLIVER SYG?
Al offentlig læge- og tandlægehjælp samt receptpligtig medicin er gratis. Det kan være forbundet med vanskeligheder at komme til almindelig tandpleje, men der findes private tandklinikker i Nuuk.

Der er ingen praktiserende læger i Grønland, så du kan ikke få lægebesøg i hjemmet. I stedet konsulterer man lægeklinikken på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Sundhedsvæsnet fungerer godt, men ved større, alvorlige sygdomme er det muligt at blive overført til Danmark for behandling. Bemærk, at har du folkeregisteradresse i Grønland, mister du samtidig retten til at blive behandlet i det danske sundhedssystem.
Det er derfor op til lægerne at vurdere, om du skal overføres til Danmark, hvis du skal behandles for en alvorlig sygdom. Det er muligt at tegne en sundhedsforsikring, som giver dig mulighed for behandling på privathospital.

Der er ikke sygesikringsbevis i Grønland, så medbring din bopælsattest ved rejser i Danmark, da den fungerer som sygesikringsbevis, når du er uden for Grønland. En bopælsattest udstedes af kommunen i Grønland.

JULEMANDENS POSTKASSE
I Nuuk finder man julemandens store postkasse, hvortil alle børn sender deres julegaveønsker.

 

NYTTIGE LINKS

Dronning Ingrids Hospital
www.dih.gl

Grønlands Hjemmestyre
www.nanoq.gl

Grønlands Hjemmestyre, leksikon
www.nanoq.gl/leksikon

Grønlands repræsentation i Danmark
www.ghsdk.dk

Vidste du, at...

  •  

    Arctic Group er registreret som både dansk og grønlandsk virksomhed. Derfor betaler vi selskabsskat i begge lande.

  •  

    Arctic Groups salgskonsulenter årligt tilbagelægger mere end 400.000 km for at komme på besøg hos vores kunder i Grønland, på Færøerne og på Island.

  •  

    Arctic Group beskæftiger mere end 150 medarbejdere, fordelt på 3 lande.

GSAT_Logo_hvid

Arctic Group

Arctic Import

Arctic Group A/S - Langerak 17 - Postboks 8220 - DK-9220 Aalborg Øst - Tlf. +45 96 32 19 00 - Fax +45 96 32 19 10

© 2010 Arctic Group A/S